وب سایت شرکت تک سام ناژو خدمات مالیاتی،حسابداری و حسابرسی

معرفی شرکت

معرفی شرکت:

شرکت تک سام ناژو در سال 1390 به منظور فعالیت در زمینه خدمات مالی، مالیاتی، حسابرسی ، اداری و منابع انسانی متشکل از مدیران و مشاوران با تجربه و متخصص با قابلیت متناسب سازی با نیازهای خاص شرکت ها و موسسات تشکیل گردیده است.