وب سایت شرکت تک سام ناژو خدمات مالیاتی،حسابداری و حسابرسی

خدمات منابع انسانی

 

  1. استقرار و راه اندازی نرم افزار اتوماسیون اداری
  2. خدمات تامین نیروی مالی شامل مدیر مالی ، رئیس حسابداری ، حسابدار مالی در سه سطح : حسابدار ارشد ، کارشناس حسابداری و کمک حسابدار ، خزانه دار ، انبار دار ، حقوق و دستمزد ، حسابدار تنخواه گردان ، حسابدار پروژه ، جمع دار (دارایی ثابت ) و تحصیلدار