وب سایت شرکت تک سام ناژو خدمات مالیاتی،حسابداری و حسابرسی

مشاوره رایگان ویژه شرکت ها

اگر نیاز به مشاوره دارید میتوانید از خدمات مشاور ما برای امور مالی و مالیاتی بهره مند شویدیا از طریق شماره ۰۹۱۲۳۹۸۴۳۹۹ ارتباط برقرار کنید

چرا شرکت تک سام ؟
چرا شرکت تک سام ؟

چرا شرکت تک سام ؟

مشاوره مالیاتی در خصوص مالیات عملکرد ٬ ارزش افزوده و تکلیفی ویژه شرکتها
تنظیم اظهارنامه عملکرد
تنظیم و تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی ( خرید و فروش)
تحریر دفاتر قانونی
تنظیم لیست بیمه و مالیات حقوق پرسنل
تنظیم لوایح دفاعیه و شرکت در هیات های حل اختلاف مالیاتی

110
درحال
اجرا
40
مشتریان
مهم
90
پروژه
حسابرسی
220
پروژه
حسابداری